Beste Auto Cross Deelnemers ASUZ wedstrijden,

Naar aanleiding van ongepast gedrag tijdens het cross weekend in ’t Veule 2017, zijn
2 deelnemers door het Hoofdbestuur ASUZ, na overleg met alle afgevaardigden voor de rest van dit jaar geschorst. Daarmee zijn ze voor de rest van dit jaar uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden van de ASUZ. Eerst bij goed gedrag
en na toestemming HB, mogen zijn weer deelnemen in 2018.

 
Waarom hebben we hiertoe besloten:
Het hoofdbestuur en alle organiserende clubs hechten veel waarde aan veilig en passend
gedrag tijdens de evenementen van deelnemer en bezoekers om hiermee ook voor de toekomst crossers met
passend gedrag de mogelijkheid te bieden om te kunnen crossen en zo hun hobby te kunnen beoefenen.
En ook zodat toeschouwers van alle leeftijden op een veilige en plezierige manier naar onze wedstrijden, prijsuitreikingen en mogelijke aansluitende festiviteiten kunnen komen kijken of deelnemen.

 Ongepast gedrag op of naast de baan is om meerdere redenen daarom niet acceptabel !

 Het is voor alle goedwillende en van autocross genietende deelnemers
bijzonder vervelend als dit door ongepast gedrag van een enkel individu of groep verpest wordt.
Ongepast gedrag van supporters/aanhang van deelnemers aan ASUZ evenementen vallen hier ook onder, Daarvoor ben je zelf verantwoordelijk maar zeker je eigen gedrag, als deelnemer is van belang. Lees de regels die er gelden, en houdt je hieraan. De regels zijn duidelijk genoeg.

 Iedereen die deelneemt aan wedstrijden bij de ASUZ heeft de gedragsregels ontvangen en voor akkoord
verklaard bij inschrijving. Of bij aanvraag van een jaar of daglicentie en daarnaast bij inschrijving van elke Nachtcross voor akkoord getekend. Iedereen die deelneemt zou dus op de hoogte moeten zijn van deze regels. Weet je deze niet neem dan even de tijd om dit wel te lezen.

  Maar voor alle duidelijkheid hier nog een korte uitleg van wat wij  o.a. ongepast gedrag vinden:
 Denk hierbij aan,  je niet aan het geldende reglement houden zie hiervoor ons ASUZreglement, ergernissen zijn o.a. te hard rijden in het rennerskwartier. Testen, proefrijden,meeliften op een crossauto, na de toegestane tijden ’s avond of ’s morgensvroeg de crossauto starten in het rennerskwartier,  geen respect voor organisatie, en officials,  geluid of milieu overlast veroorzaken , brutaliteit, vechten, of door ongepast gedrag een evenement in gevaar brengen door dingen te doen die er niet thuis horen, en die op de openbare weg ook niet mogen. Elke cross heeft een vergunning nodig anders gaat die niet door. Vergunning van de gemeente en toestemming van omwonende en grondeigenaren.

 Dus ook het achterlaten van een hele berg rotzooi, matrassen,  party tenten, kapotte banden en onderdelen tijdens en na een cross is ongepast gedrag. Wat niet in de plastic zak past die je van de organisatie krijgt neem je weer gewoon mee naar huis en gooi het daar maar weg.

 Voor alle anderen, die zich niet aangesproken hoeven te voelen, veel plezier met de
voorbereidingen en op naar de volgende cross!

 

 Namens het hoofdbestuur ASUZ en alle aangesloten officials en verenigingen incl. Nachtcross organisatoren.