reglement

De auto's moeten ten alle tijden aan het reglement van de asuz voldoen anders is deelname uitgesloten.

     

Let op: aanpassingen seizoen 2019 zijn in het rood vermeld.